Hielprik
In de eerste week na de geboorte worden een paar druppels bloed afgenomen
uit de hiel van je kind. Een laboratorium onderzoekt dit bloed op een aantal
ernstige, zeldzame, aangeboren ziektes. De ziektes zijn te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Door de ziektes vroeg op te sporen kan de behandeling snel starten. Dit kan ernstige schade aan de ontwikkeling van je kind voorkomen. Het is daarom belangrijk dat je kind meedoet aan de hielprik-screening.

De uitslag van de hielprik
• Als de uitslag goed is, krijg je binnen vijf weken een brief van het RIVM.
• Is de uitslag afwijkend? Dan neemt je huisarts zo snel mogelijk contact met
je op over het vervolgonderzoek in het ziekenhuis.

Gehoortest
In de eerste maand na de geboorte krijgt je kind de gehoortest. Met deze test
wordt gemeten of je kind goed genoeg hoort om te leren praten. De gehoortest
noemen we ook wel de neonatale gehoorscreening.

De uitslag van de gehoortest
De uitslag van de gehoortest is direct bekend. Bij ongeveer 95 van de 100
kinderen is de uitslag van de gehoortest meteen ‘voldoende’.
Is de uitslag‘onvoldoende’? Dan wordt de test na ongeveer een week nog een keer gedaan. Een ‘onvoldoende’ uitslag hoeft niet te betekenen dat je kind niet goed hoort.
Is de tweede gehoortest ook ‘onvoldoende’? Dan volgt ongeveer een week daarna een derde test met een ander apparaat.
Is ook de uitslag van de derde test aan één of beide oren onvoldoende? Dan
wordt het gehoor van je baby verder onderzocht in een Audiologisch Centrum.

Wil je meer informatie over de hielprik en/of gehoortest, bekijk dan de folder

Zie ook…